Chat: az-moga.bg/Kristalin
Mobile: 0049 / 1521 465 2 444
eMail:

Там, където всичко е възможно, кавичките губят смисъла си.